5

Základné informácie a kontaktné údaje

Názov spoločnosti: IS develop s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Cementárenská 27, 900 31 Stupava, Slovenská republika

Registrácia:

Zapísaná v ORSR, oddiel: Sro, vložka č.79493/B

Štatutárni zástupcovia:

Ing. Ján Kubica

Ing. Vladimír Mašek

IČO: 46 55 50 99
DIČ: 202 345 6930
IČ DPH: Nie sme platci DPH
Banka: Fio banka, a.s.
BIC/SWIFT kód: FIOZSKBAXXX
Účet: 2500229660/8330
IBAN: SK24833 0000 0002 5002 29660
Telefonický kontakt: +421 903 29 55 92
Email kontakt: info@isdevelop.sk