2

O spoločnosti

Spoločnosť IS develop s.r.o. pôsobí na trhu od februára 2012. Zaoberáme sa poskytovaním riešení v oblasti informačných technológií. Naša spoločnosť je postavená na technológiách a produktoch spoločnosti Microsoft – svetovej technologickej špičky.

V súčasnosti dochádza k zmene v prístupe využívania IT technológií. Kladie sa väčší dôraz na návratnosť investície. Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby za prijateľné cenové relácie. Snažíme sa byť výnimoční a obohacovať vízie našich klientov o špecifický IT pohľad postavený na skúsenostiach nášho tímu.


Spoločnosť IS develop s.r.o. stavia svoju výnimočnosť na:

  • odbornosti,
  • skúsenosti,
  • časovej flexibilite,
  • spoľahlivosti,
  • spokojnosti zákazníkov,
  • prijateľných cenových reláciách.

 

Spoločnosť IS develep s.r.o. sa zaoberáme vývojom informačných systémov s kladením dôrazu na bezpečnosť, vývoj interaktívnych web stránok pre propagáciu Vašej spoločnosti, SMS službami, vývojom aplikácií pre Microsoft Office. Viac informácii si môžete nájsť v časti „Služby“.